Các sản phẩm quà tặng khuyến mãi, quà tặng sự kiện tại Viet Artis

  1. Các sản phẩm đều thiết kế riêng, ngân sách khác nhau với các mức: Dưới 20.000đ, dưới 50.000đ, dưới 100.000đ, dưới 200.000đ
  2. Vì lý do bảo mật, các thiết kế riêng của Viet Artis không được trưng bày tại đây, vui lòng liên hệ trục tiếp để nhận báo giá và thiết kế sản phẩm demo theo yêu cầu.
  3. Hình ảnh phôi tham khảo: Sổ tay, Sổ ghi chép, dây đeo, ô dù, cốc sứ… được để trong mục riêng như bên dưới, Bạn hãy Click chuột vào từng hình để xem chi tiết tất cả sản phẩm trong nhóm nhé!
  4. Viet Artis chỉ thiết kế riêng từ 100 bộ trở lên, các sản phẩm thiết kế riêng có giá cao hơn các sản phẩm có sẵn.