Ly sứ in logo thương hiêu riêng.

Liên hệ

Kích thước:8.5×8.5 cm

In logo 1 màu theo yêu cầu

Chất lệu: sứ cao cấp không chì