Ly Sứ Minh Châu in Logo Liyu (Welstand)

Liên hệ

Kích thước:8.5×8.5 cm

In logo 1 màu theo yêu cầu

Chất liệu: Sứ Minh Châu