Lịch để bàn đé bằng gỗ life in Vietnam

Liên hệ

Lịch để bàn bằng gỗ:

Kích thước 24×26 cm

13 tờ lịch bằng giấy in màu

Khung treo inox mạ vàng.

Hộp đựng kèm theo.