Mô hình pha lê đế gỗ để bàn, mô hình pha lê phát sáng.

Liên hệ

Mô hình

Kích thước: 8×15 cm

Chất liệu: gỗ cap cấp, pha lê

Đóng hộp 1 cái/hộp.