Set Quà Tặng Theo yêu cầu Muỗng Sứ và Ly Sứ

Liên hệ

Ly sứ: 380ml, thiết kế riêng theo yêu cầu.

Muỗng sứ kèm theo đúng bộ

Hộp và túi đựng