Quà tặng Set ly sứ in logo kèm muỗng

Liên hệ

Ly sứ: 450ml, thiết kế riêng theo yêu cầu.

Muống sứ 12 cm

Hộp đựng kèm theo