Set quà tặng văn phòng phẩm Sổ tay và bút.

Liên hệ

Bộ gifset quà tặng sổ note và bút:

Kích thước Sổ: khổ giấy A6, in riêng

bút bi vỏ nhựa in phun màu

Hộp đựng nắp chuồi, thiết kế riêng