Móc khóa khắc logo laser – móc khóa da simili.

Liên hệ

Chất liệu: Da simili, da bò

Kích thước: 4.5×12 cm

In/khắc/ ép kim ….