Thanh lăn massage mặt in logo

Liên hệ

Cây lăn massage:

  • Size: 8.5×15.5 cm
  • 45 gram,
  • đóng hộp riêng biệt.