Lịch để bàn gỗ 2023

Liên hệ

Lịch để bàn

Kích thước: 18×24 cm

Chất liệu: Gỗ Óc chó

In/ khắc hình ảnh, logo

Hộp đựng thiết kế riêng