Dù in logo doanh nghiệp gấp 3 hai chiều, dù cán dài.

Liên hệ

Quy cách dù in logo:

***Dù gấp 3:

cán dù 56 cm

Dù tự động 1 chiều hoặc 2 chiều

***Dù thẳng:

Cán dù 98 cm

Dù 1 tầng hoặc 2 tầng.