Móc khóa mica khắc tên, nội dung riêng theo yêu cầu

Liên hệ

Size mica:
– Mẫu 1 hình chữ nhật, mica trong size 35×50 mm
– Mẫu 2 hình chữ nhật, mica trong size 40×45 mm
– Mẫu 3 hình chữ nhật, mica trong size 40×55 mm
– Mẫu 4 hình chữ nhật, mica trong size 40×45 mm
– Mẫu 5 hình trái tim, mica trong size 45×55 mm